esperantoJazykověda
[Esperanto, doufající], umělý mezinárodní jazyk vytvořený roku 1887 varšavským lékařem L. Zamenhofem (1859–1917) na základě nejrozšířenějších evropských jazyků. V esperantu existuje původní literatura i překlady, užívá se v technické i vědecké dokumentaci. Je uznáváno mnoha mezinárodními organizacemi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: ido, jazyk, Ludwik Zamenhof, umělé jazyky.