ErfurtKraj v jihozápadním Německu; 7349 km2, krajské město Erfurt. Zaujímá Durynskou pánev, Durynský les a část Harzu. Několik přehradních nádrží. Lesnatost 22,5 %. Rozvinuté zemědělství (pšenice, řepa cukrová; semenářství). Průmysl těžební (draselné soli, zemní plyn, sádrovec), cementárenský, strojírenský, dopravních prostředků, elektrotechnický, elektroniky, jemné mechaniky, optický, potravinářský.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bad Langensalza, Gotha, Nordhausen.

Reklama: