entropieFyzika
Fyzika, veličina vyjadřující směr energetických přeměn (vývoje) zkoumaného systému. Entropie vyjadřuje tendenci systému přecházet z méně pravděpodobných (uspořádanějších) stavů do stavů pravděpodobněji realizovatelných (méně uspořádaných). Entropie (ozn. S) je mírou neuspořádanosti (poloh a rychlostí částic) systému. Pro dokonale uspořádaný systém (krystalická mřížka při 0 K) je S = 0. Se vzrůstající teplotou a klesajícím tlakem klesá. Entropie je termodynamická stavová veličina. Viz také termodynamické věty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: adiabata, druhý zvuk, regulární roztok, teplo, termodynamické věty, volná energie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: