entomofág[Řečtina], organismus požírající hmyz. Z živočichů je to hlavně parazitický a dravý hmyz, někteří pavouci. Z rostlin jsou to například rosnatka, láčkovka, dále bakterie a některé houby. Entomofágové jsou významní pro biologický boj proti škůdcům v zemědělství i v lesnictví. Viz také biologický boj.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: