Emil Rigo*11.2.1926, slovenský hospodářský a stranický činitel, od roku 1969 náměstek ředitele Východoslovenských železáren v Košicích, v letech 1962-1966 člen ústřední kontrolní a revizní komise KSČ, 1966-1981 člen ústředního výboru, od ledna do srpna 1968 člen předsednictva ústředního výboru KSČ, v letech 1971-1986 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění (SN FS), 1971-1976 člen předsednictva FS, 1981-1986 předseda výboru SN FS pro průmysl, dopravu a obchod, od roku 1986 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění (SL FS) a předseda výboru SL FS pro průmysl, dopravu a obchod.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: