emblémNovověk
[Řečtina], umělecká forma tvořící spojením slova a obrazu uzavřený celek sestávající zpravidla z alegorického zobrazení (ikon, též nazývaný pictura, imago nebo symbolon) přírodního, uměleckého, historického, biblického nebo mytologického motivu, z řeckého nebo latinského nadpisu (lémma; zvaný též motto nebo inscriptio), situovaného nad nebo také přes obraz, a z podpisu (subscriptio), umístěného pod obrazem ve formě epigramu nebo jinak vázaného textu, vysvětlujícího zašifrovaný nebo alegoricky zobrazený význam emblému (moralistní, erotický, religiózní). Emblém rozšířen zejména v 16. – 18. století v Evropě, umožňuje obsahovou interpretaci renesančních, manýristických a barokních děl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: