emancipace[Latina], v nejširším slova smyslu osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti ap. Původně se slovo emancipace (emancipatio) používalo v římském právu pro právní jednání, kterým otec propouští dítě ze své mocí, aby se stalo svéprávným. Později se termínem emancipace označovalo vymanění z nedůstojného, nerovnoprávného společenského postavení a různých omezujících vlivů (emancipace žen, černochů, židů, katolíků v Anglii). Nejčastěji se tento výraz užívá ve spojitosti s hnutím za politické, hospodářské a společenské zrovnoprávnění žen s muži.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Juriko Mijamoto, rozum.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: