elementy dráhyAstronomie, šest základních veličin popisujících dráhu nebeského tělesa v prostoru: 1. velká poloosa dráhy, 2. výstřednost (poměr vzdálenosti ohniska od středu kuželosečky k délce hlavní poloosy), 3. sklon dráhy (úhel roviny dráhy s rovinou základní), 4. délka vzestupného uzlu (úhlová vzdálenost bodu, v němž dráha tělesa protíná základní rovinu ekliptiky od jarního bodu), 5. argument šířky pericentra (úhlová vzdálenost pericentra od vzestupného uzlu), 6. doba průchodu tělesa pericentrem (přísluním, přízemím, periastrem). Elementy dráhy určují tvar dráhy, polohu roviny dráhy v prostoru, orientaci dráhy v této rovině a polohu tělesa v této dráze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: dráha umělé družice, epocha, rovina dráhy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: