elementární analýzaDůkaz a stanovení obsahu chemických prvků. V užším slova smyslu určování uhlíku a vodíku (popřípadě i dusíku, kyslíku) v organické látce. Po jejím spálení v proudu kyslíku se vzniklá voda a oxid uhličitý buď absorbují v předem zvážených nádobkách s vhodnými absorbenty a stanoví gravimetricky, nebo určí plynovou chromatografií v automatických analyzátorech (spolu s dusíkem). Kyslík se obvykle určuje nepřímo po stanovení ostatních prvků z rozdílu do 100 %.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 11. 2013
Autor: -red-