elektrodový potenciálFyzikální chemie
Potenciál elektrody, dříve někdy též redukční potenciál, veličina charakterizující energetické vztahy mezi kladnou a zápornou částí elektrické dvojvrstvy na povrchu elektrody. Zjišťuje se měřením elektromotorického napětí galvanického článku vzniklého spojením uvažované elektrody a srovnávací (referenční) elektrody, jejíž elektrodový potenciál je znám. Je definován jako elektromotorické napětí galvanického článku vzniklého spojením uvažované elektrody a standardní vodíkové elektrody, jejíž elektrodový potenciál byl zvolen jako nulový. Elektrodový potenciál elektrody v roztoku s jednotkovou aktivitou iontů určujících podle Nernstovy rovnice se nazývá standardní elektrodový potenciál, například E0 (Cu2+/Cu) = 0,52 V; E0 (Zn2+/Zn) = -0,763 V.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 2. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: