elektrochemická korozeZnehodnocování kovů, při němž se reakční energie vybavuje ve formě elektrického proudu (podobně jako v galvanickém článku). Elektrochemická koroze je souhrnem dvou dílčích reakcí: anodové, která odpovídá oxidaci kovu (vznikají ionty nebo oxidy), a katodové, odpovídající redukci některé složky obsažené v elektrolytu. Elektrony, které se uvolňují při anodové reakci, se pohybují v kovu a zúčastňují se katodové reakce, která má depolarizující charakter, dochází k vybíjení iontů vodíku (vodíková depolarizace) nebo k redukci kyslíku rozpuštěného v elektrolytu (kyslíková depolarizace). Vytvářejí-li korozní zplodiny na povrchu kovu ochrannou vrstvu, přechází kov do pasívního stavu, v němž rychlost koroze je velmi malá. Pro vznik elektrochemická koroze je důležitá homogenita struktury, přítomnost mikročlánků, vnitřních pnutí, vměstků a chemická heterogenita.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: anodická reakce, atmosférická koroze.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: