elastické vlastnosti horninVlastnosti hornin charakterizované 36 konstantami cij (i,j = 1,2,....6) (z nichž je nejvýše 21 konstant nezávislých), které vytvářejí tenzor elastických konstant neboli tenzor elastických modulů. Izotropní, tj. nekrystalické horniny s neuspořádanou orientací zrn jsou popsány dvěma nezávislými elastickými konstantami: buď Laméovými parametry λ a μ, anebo Youngovým modulem E (poměr napětí k relativnímu protažení) a Poissonovým číslem σ (poměr příčného zkrácení k podélnému protažení vhodného vzorku). Parametry E a σ souvisejí s Laméovými parametry E = μ (2λ + 3λ) / (λ + μ) a σ = λ / (2λ + 2μ). Elastické vlastnosti hornin závisejí na tlaku a teplotě. Modul E nejrozšířenějších hornin za normálního tlaku a teploty leží v intervalu 0,8-1,7 . 1011 Pa a koeficient σ se mění v intervalu 0,15-0,35.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: