ekvipotenciální tíhová (hladinová) plochaPlocha, na které má tíhový potenciál Země konstantní hodnotu. Ekvipotenciální tíhové plochy vytvářejí soustavu uzavřených, vzájemně se neprotínajících se ploch. Tíhové zrychlení má směr kolmý na ekvipotenciální tíhovou plochu procházející daným místem. Speciální ekvipotenciální plochou (procházející bodem o nadmořské výšce nula) je geoid.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 2. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: