ekonomika[Řečtina] a) v Aristotelově pojetí jeden ze dvou druhů bohatství, skládající se ze souhrnu „užitečných věcí“ (užitných hodnot) a jejich výroby (na rozdíl od chrematistiky ). b) historicky daný souhrn společenských výrobních vztahů čili hospodářský řád společnosti, který odpovídá vždy určitému stupni rozvoje výrobních sil. Rozhodujícím prvkem jsou vždy vlastnické vztahy k výrobním prostředkům. c) souhrn odvětví národního hospodářství (například ekonomika České republiky, ekonomika USA). d) vědecká disciplína, která zkoumá zvláštnosti vývoje hospodářské činnosti v určitém úseku či odvětví, tzv. úseková ekonomika (ekonomika průmyslu, ekonomika zemědelství, ekonomika práce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: chrematistika, Oskar Lange.

Reklama: