Eisenhowerova doktrínaDoktrína USA pro oblast Blízkého a Středního východu, vypracovaná státním tajemníkem J. F. Dullesem a proklamovaná prezidentem Eisenhowerem v jeho poselství Kongresu 5.1.1957. Byla reakcí na britsko-francouzsko-egyptský konflikt po rozhodnutí Egypta znárodnit v roce 1956 Suezský průplav. Znamenala přechod k přímému zasahování USA v oblasti Blízkého východu. Prezident USA byl Kongresem zplnomocněn nasadit v této oblasti při ohrožení zájmů USA ozbrojené síly a to na požádání kteréhokoli tamního státu, jenž by se cítil být ohrožen agresí. Praktickým příkladem této doktríny byl převrat v Jordánsku v roce 1957 a vylodění americké pěchoty v Libanonu v roce 1958. Pro odpor i neutrálních zemí nebyla v dalších letech již doktrín uplatňována.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 2. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dwight David Eisenhower.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: