Edward ClarendonHistorie / Biografie
[Klerendon], *18.2.1609 – †9.12.1674, hrabě (od roku 1661), anglický politik a historik. Za anglické revoluce byl přívrženec krále, člen Dlouhého i Krátkého parlamentu, od roku 1643 (v emigraci) působil jako rádce Karla II., po jeho nástupu na trůn v letech 1660–1667 stál v čele vlády. Posílil moc anglikánské církve sérií zákonů proti puritánům (Clarendonský kodex z roku 1661). Neúspěchy ve válce s Nizozemskem (v letech 1664–1667) a obvinění ze zneužití pravomocí jej donutily k abdikaci a k emigraci. Autor History of the Rebellion – (Dějiny povstání).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2020
Autor: -red-