edikt postupimskýVýnos braniborského "Velkého kurfiřta" a pruského vévody Friedricha Viléma z 8.11.1685, jímž povolil ve všech svých zemích přijímání francouzských hugenotů. Ti se zde mohli volně usazovat, získávat pozemky a svobodně vyznávat svoji víru. Zpočátku měli i daňové úlevy a v omezené míře směli vykonávat vlastní soudnictví. Šlechta přicházející z Francie byla zrovnoprávněna s domácí šlechtou. Edikt byl vydán pouhé tři týdny po zrušení ediktu nantského Ludvíkem XIV., tzn. po zákazu protestantství ve Francii. Výnos znamenal počátek přílivu hugenotů, který pokračoval i za nástupce "Velkého kurfiřta" Friedricha III. Celkem z Francie přišlo asi 20000 hugenotů, kteří znamenali ekonomický přínos pro Friedrichovy země.

Datum vytvoření: 10. 3. 2008
Datum aktualizace: 10. 3. 2008
Autor: mim

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: