dvojhvězdaAstrofyzika
Astronomie, soustava dvou hvězd obíhající kolem společného těžiště. Jsou-li složky rozlišitelné při přímém pozorování dalekohledem, jsou označovány jako dvojhvězda vizuální. U těsných dvojhvězd jsou složky blízko u sebe a lze pozorovat pravidelné změny radiálních rychlostí (když se k nám jedna složka přibližuje a druhá vzdaluje a naopak) pomocí spektra – spektroskopické dvojhvězdy. Při vhodné orientaci roviny dráhy v prostoru dochází k vzájemnému zakrývání jedné složky druhou, působícímu periodické poklesy jasnosti – tyto dvojhvězdy se nazývají fotometrické dvojhvězdy (zákrytové proměnné hvězdy). Z drah složek dvojhvězd, změn jasnosti a radiálních rychlosti lze určit jejich rozměry, jasnosti a zejména hmotnosti (v podstatě jediný způsob určení hmotnosti hvězdy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Acrux, Acubens, Adhara, akreční disk, Alamak, Albireo, Algorab, Alnitak, apastron, astronomie, Atlas Coeli, beta Lyrae-hvězdy, Cor Caroli, dotyková dvojhvězda, EI Acrab, George Bishop, heliometr, neviditelný průvodce, periastron, rovina dráhy, Sertan, Sirius, těsná dvojhvězda, úhlová vzdálenost, vedlejší minimum, zákryt.