Druhá internacionálaMezinárodní sdružení socialistických stran – mezinárodní organizace dělnických (sociálně demokratických) stran založená roku 1889 v Paříži na základě marxistického učení. Nejvyšším orgánem Druhé internacionály byl její kongres, řízený předsednictvem, složeným ze zástupců nejvýznamnějších národních sekcí a teprve roku 1900 byl vytvořen stálý výkonný orgán – Mezinárodní socialistické byro. Ustavující kongres se konal 14.7.1889 v Paříži (u příležitosti 100. výročí pádu Bastily), 2. kongres v Bruselu (1891), 3. kongres v Curychu (1893), čtvrtý v Londýně (1896), pátý v Paříži (1900), šestý v Amsterodamu (1904), sedmý ve Stuttgartu (1907), osmý v Kodani (1910) a 9. kongres v Basileji (1912), kde byl přijat protiválečný basilejský manifest. Roku 1916 se Druhá internacionála rozpadla na sociálšovinisty, centristy a internacionalisty. Roku 1919 byla obnovena (v Bernu) pravicovými sociálně demokratickými stranami a skupinami jako tzv. Bernská internacionála a v roce 1923 splynula s centristickým Mezinárodním pracovním společenstvím socialistických stran v Socialistickou dělnickou internacionálu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dvaapůltá internacionála, Ignacy Daszyński, kaučuková rezoluce, Mezinárodní odborové sdružení, ministerialismus, První internacionála, Socialistická dělnická internacionála.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: