dragonáda[Francouzština < řečtina], kárná opatření prováděná ve Francii v době vlády Ludvíka XIV. po zrušení ediktu nantského roku 1685. Učelem dragonády byla násilná rekatolizace. Dragonáda spočívala v nuceném ubytování (tzv. kvartýrování) a plném zaopatření vojenských jednotek (většinou jízdních) obyvatelstvem postižených vesnic. Důsledkem dragonády byl brutální útlak venkovského lidu a růst třídního boje. V českých zemích se podobné akce uskutečňovaly v pobělohorské době.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2019
Autor: -red-

Reklama: