double-bindPsychologie

[Dabl bajnd, angličtina], dvojí vazba – pojem zavedený a užívaný sociální či vývojovou psychologií v teorii komunikace (stav rozporuplnosti mezi slovní a metakomunikativní úrovní sdělení) a směry interpersonální psychoterapie (emocionální zkušenost vznikající jako důsledek dvojznačnosti situace ze vzájemně si odporujících kontradiktorních a neslučitelných, inkompatibilních, požadavků na jedince); psychologický termín pro označení psychicky neřešitelné situace, jež vyvolává ambivalentní postoje; podle některých autorů základní příčina vzniku schizofrenie. Zvláštního významu nabývá double-bind ve vztahu dítěte a rodičů, zejména dítěte a matky za situace, z níž nemá dítě možnost emocionálního úniku (protikladné nároky, informace a požadavky znemožňující jednoznačný výklad komunikovaných obsahů – matka například dítě současně povzbuzuje a trestá, kárá a směje se). Obranným mechanismem proti vlivu double-bind je ztráta schopnosti rozlišovat skutečné významy a odstíny komunikace.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: komunikace patologická.