dotekČást spínače, v níž se dotykem dvou elektrovodných částí spíná, jejich oddálením pak rozepíná elektrický obvod. Konstrukčně dělíme doteky na třecí (otočné přepínače, voliče, konektory) a zdvihové (doteky relé, křížových spínačů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 2. 2007
Autor: -red-

Reklama: