dosvitSvětelná setrvačnost, dohasínání – postupné zmenšování intenzity viditelného záření luminoforu obrazovky po zániku buzení dopadem elektronů. Dosvit se pohybuje podle typu obrazovky od několika mikrosekund až po desítky sekund.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-