dostava tkaninPočet nití každé dílčí soustavy textilie na jednotku délky, obvykle na 1 cm. U tkanin se udává zlomkem (například 2/2,), čitatel platí pro osnovu, jmenovatel pro útek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2007
Autor: -red-