doplněk šířkyPólová distance – úhel sevřený průvodičem hvězdy a polární osou souřadného systému, doplněk šířky do 90°.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: