domkářMajitel domku s malou výměrou pozemků nebo bezzemek, živící se řemeslem nebo námezdní prací. V českých zemích v období feudalismu v urbariální a berní praxi sociální kategorie držitelů usedlostí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 2. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: patent berní a urbariální, podsedek.