dominiumAnglicky dominion, původně každá zámořská država britské říše, později název států vytvořených v rámci britského Společenství (Kanada, Austrálie ). Hlavou dominia je britský panovník, jenž na návrh vlády dominia jmenuje generálního guvernéra dominia. Postavení dominia upravuje Westminsterský statut . Viz také Společenství.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: John Alexander MacDonald, Mountbattenův plán, William Thomas Cosgrave.

Reklama: