dominantaHudba
hudba pátý stupeň diatonické stupnice a též akord (kvintakord, septakord, nónový akord) na něm postavený; značí se písmenem D. – Dominantní septakord je jedním z nejdůležitějších harmonických útvarů vůbec; skládá se z durového kvintakordu a malé septimy a rozvádí se do tóniky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 3. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: harmonie.

Reklama: