domestikace[Latina], domesticatio, zdomácnění, složitý proces cílevědomého přetváření určitých druhů divoce žijících zvířat ve zvířata domácí, popřípadě divoce rostoucích rostlin v kulturní plodiny. Po domestikaci jsou zvířata svou existencí plně závislá na člověku. Většinu zvířat člověk zdomácněl v mladší době kamenné. Domestikace planě rostoucích rostlin byla obsahem tzv. neolitické revoluce, umožňující rychlý rozvoj lidské spol. Proces domestikace nelze považovat za ukončený.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: domácí zvířata, fylogénie, monoestrie, ochočení, pohlavní cyklus.

Reklama: