DomanižankaToky
Tok na Slovensku, levostranný přítok Váhu v Považské Bystrici, je dlouhý 20 km, povodí má 101 km2.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 5. 2007
Autor: -red-