domácí výrobaVýdělečná výroba uskutečňovaná buď formou domáckého průmyslu, tj. v obydlí výrobce, který si sám obstarává suroviny, polotovary i pomocné látky, nebo formou domácké práce, kdy výroba probíhá v obydlí výrobce, ale na účet podniku. Rozvinula se ve feudalismu jako hlavní nebo vedlejší (u rolníků) pracovní činnost, převládala v období začátků kapitalismu, kde představovala etapu přechodu ke kapitalistické manufaktuře. S rozvojem strojové velkovýroby se snižuje význam domácí výroby, která začíná plnit i zvláštní společensko ekonomické funkce (zajišťovat pro velké podniky nerentabilní výrobu, obživu pro tělesně postižené).

Datum vytvoření: 22. 8. 2006
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-