doložka nejvyšších výhodEkonomie
Ekonomie, doložka (ustanovení) mezinárodních obchodních smluv, která zavazuje smluvní strany navzájem si poskytnout všechny výhody, které již v minulosti poskytly nebo v budoucnosti poskytnou kterémukoli jinému státu. Jde zejména o slevy a výhody poskytované v souvislosti se cly, daněmi, dávkami, dopravou, nabýváním majetku. Doložka nejvyšších výhod se nevztahuje na výhody, které si vzájemně poskytly státní celní unie, ani na celní preference, pokud byly výslovně vyňaty z její působnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: doložka, preference.

Reklama: