dolní mez výbušnostiNejnižší mezní koncentrace par hořlavé kapaliny ve vzduchu, při které tato směs začíná být výbušná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2006
Autor: -red-