Dohoda o severoamerické zóně volného obchoduAngl. North American Free Trade Agreement (NAFTA), obchodní dohoda mezi severoamerickými státy se sídly ve Washingtonu, Ottavě a Mexico City. Dohoda byla ratifikována Mexikem, Kanadou a USA v listopadu 1993 (s platností od 1.1.1994). Dohoda byla reakcí na vznik společného trhu v Evropě. Jejím přijetím byl vytvořen společný trh bez veškerých celních bariér v celé Severní Americe – s postupnou realizací do roku 2010. Vznikla tak největší zóna volného obchodu na světě s více než 360 000 000 obyvatel a s HDP přes 6,5 miliardy USD. Hlavními orgány NAFTA jsou Komise pro volný obchod (na ministerské úrovni), Sekretariát (který řídí smluvní opatření dohody), Středisko NAFTA (řeší otázku cel uvnitř zóny) a Severoamerická rozvojová banka.

Datum vytvoření: 23. 3. 2001
Datum aktualizace: 23. 3. 2001
Autor: JC