dohoda o hmotné odpovědnostiPracovní právo, dohoda uzavíraná mezi pracovníkem a zaměstnávající organizací, na jejímž základě přejímá pracovník odpovědnost za svěřené hotovosti, ceniny, zboží a jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, a případně odpovídá za vzniklý schodek. Odpovědnosti za vzniklý schodek se pracovník může zprostit jen tehdy, prokáže-li, že schodek nezavinil.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: