Dohoda liduAgreement of the People – návrh demokratické a republikánské ústavy vypracovaný v létě 1647 levellery, nejrevolučnější částí maloburžoazie a prostých vojáků za anglické buržoazní revoluce. Dohoda lidu požadovala rozšíření volebního práva, odluku církve od státu, svobodu svědomí a svobodný obchod. V roce 1647 byla independenty odmítnuta.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: