dodávkaSouhrn opatření zabezpečujících směnu na základě smlouvy mezi dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím), zejména předání předmětu smlouvy (výrobku, služeb) odběrateli. Rozeznáváme dodávky přímé, od výrobce přímo spotřebiteli, a dodávky nepřímé, například prostřednictvím obchodních organizací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: