dodavatelsko-odběratelské vztahyVztahy mezi podniky a organizacemi vznikající při zabezpečování dodávek výrobků. Vyplývají zejména, z materiálového technologického zásobování v hospodářství. Jejich souhrn představuje proces oběhu zboží a jeho rozdělování. Vzniku závazků předchází hmotné bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu. Hospodářský zákoník zajišťuje jednotný systém hospodářsky právních vztahů, ke kterým mezi organizacemi dochází.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: