dodatkový objem



Veličina z chemické termodynamiky analogická dodatkové energii, týkající se objemu. Vznik směsi z čistých složek je v reálném případě provázen objemovou kontrakcí (objem směsi je menší než součet objemů původních čistých složek) či dilatací (zvětšení objemu směsi proti objemu čistých složek). Příslušná změna objemu se nazývá dodatkový objem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2006
Autor: -red-