docendo discimus[Dócendó dyscimus, latina], vyučováním se učíme, tj. učíce (jiné), sami se učíme (Seneca, Listy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2007
Autor: -red-