dobytčí jednotkaZkratka DJ, VDJ smluvená jednotka pro přepočet jednotlivých druhů hospodářských zvířat na sčítatelný základ. Používá se buď hmotnostní DJ, která představuje 500 kg živé hmotnosti kteréhokoliv druhu hospodářských zvířat, nebo krmná DJ, která představuje roční spotřebu krmiv jedné krávy o hmotnosti 500 kg.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: