dobropisOdpočet, kterým například peněžní ústav připisuje příjemci platu příslušnou částku k dobru na jeho účet, dodavatel poukazuje přeplatek apod.; obsahuje údaje informující o účelu úhrady.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 10. 2002
Autor: -red-