DobromilaKřestní jména

Jméno slovanského původu, vykládá se jako „milující dobro, komu je dobro milé“. Jméno je považováno za významovou obdobu jména Agáta. Domácké podoby: Dobra, Dobruše, Dobrava, Dobruška, Míla, Milka ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, srbsky, rusky Dobromila, polsky Dobromiła. Mužský protějšek Dobromil. Svátek 5.2.Datum vytvoření: 3. 12. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2022
Autor: -LK-