doba osvituFotografie
Expoziční doba – časový interval, během kterého na fotocitlivou vrstvu (negativu nebo pozitivu) působí světlo při klasickém, analogovém fotografickém procesu. Doba osvitu je řízena závěrkou fotoaparátu (při fotografování) nebo spínačem světelného zdroje zvětšovacího přístroje (při osvitu fotopapíru v temné komoře). Doba osvitu při fotografování má být volena tak, aby pohyb fotografovaného předmětu nevyvolal neostrost snímku (pokud není neostrost záměrem); je nepřímo úměrná rychlosti fotografovaného předmětu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2020
Autor: -red-