doba obmýtníČasový interval stanovený v porostech dané hospodářské skupiny lesa, při kterém je zajištěna produkce dřeva v požadovaném množství a kvalitě a současně zůstávají zachovány mimoprodukční funkce lesa. Doba obmýtní závisí hlavně na druhovém složení porostu, bonitě stanoviště a klimatických podmínkách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: