Dlouhé StráněEnergetika, přečerpávací vodní elektrárna v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na říčce Divoká Desná u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk na severu Moravy. Stavba elektrárny byla započata v roce 1978. Vrchol hory Mravenečník byl zarovnán a postupně v něm byla vyhloubena horní nádrž elektrárny s celkovým objemem 2580000 m3 ve výšce 1350 m.n.m. Zatopená plocha činí při maximální hladině 15,4 ha. Rozdíl výšek hladin při napuštění a vypuštění nádrže je 21,8 m. Spodní nádrž je situována v nadmořské výšce 824,70 metrů, její objem je 3405000 m3 . Voda z horní nádrže je vedena k turbínám dvěma přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m a blokové transformátory v komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a větrací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m. Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově. Význam PVE Dlouhé Stráně, která byla uvedena do provozu v roce 1996, je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Jde o největší vodní energetické dílo v České republice a výkon jednoho soustrojí je největší svého druhu v Evropě. Předpokládaná roční výroba energie je 997,8 GWh, přechodový čas z klidu do maximálního turbinového provozu je 100 s.

Datum vytvoření: 18. 12. 2003
Datum aktualizace: 18. 12. 2003
Autor: -JH-

Reklama: