Dlhý kanálKanalizovaný vodní tok na Slovensku, pravostranný přítok Nitry, dlouhý 51 km, povodí 428 km2, průměrný průtok 0,68 m3.s-1, specifický odtok 1,59 l.s-1.km-2. Odvodňuje nejnižší část Nitrianské pahorkatiny a bažinaté deprese Podunajské roviny mezi Trnovcem nad Váhom a Novými Zámky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: