DK-metrieDielektrimetrie – metoda chemické analýzy založené na určení relativní permitivity (dielektrické konstanty) změřením kapacity měřicího kondenzátoru, jehož dielektrikem je zkoumaná látka. DK-metrie se používá ke kontrole čistoty látek, například ke stanovení vody v oleji, a při studiu struktury polymerů (bílkovin).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 12. 2006
Autor: -red-

Reklama: