Diviacka pahorkatinaGeologie

Geomorfologický podcelek Turčianské kotliny na Slovensku, ohraničený proti Žiaru a Kremnickým vrchům zlomy. Mírně zvlněná k severu skloněná pahorkatina na pliocenních jezerních sedimentech a pleistocenních proluviálních kuželech Turce a Žarnovice ve 450–650 m n.m.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2024
Autor: -red-

Reklama: