divertimentoHudba
[dy-ty-, italština ], hudba instrumentální skladba v komorním nebo orchestrálním obsazení, zahrnující několik (většinou 4–6) kratších vět lehčího charakteru a jednodušší formy; příbuzné rysy má serenáda a kasace. K nejznámějším dílům tohoto typu patří divertimenta J. Haydna a W. A. Mozarta.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Josef Mysliveček, Joseph Haydn.